OLIVE OIL

L’AULIVA  del Solà d’Ares · THE EXTRA VIRGIN OLIVE OIL FROM THE PYRENEES, CATALONIA

DSC_1537

El Solà d’Ares Olive Oil is a little orchard organic farmed project based on a marriage between the land and, at the same time, being absolutely respectful with the environment. My grandfather bought the old Olivar, the piece of land used to grow olive oil trees, sixty years ago, after being abandoned for so many years. My family and I have continued growing up the olive trees and picking up the olives every autumn to make this superb handmade olive oil. This olive oil is lovingly pressed from certified organic Arbequina olives, hand-harvested from this 150-year-old trees in the Spain’s rustic Pyrenees mountains. With an organic farming, we want to give this product the best expression of the terroir, and so with these ideas, El Solà d’Ares provides you with this special estate organic olive oil.
The name of the olive oil has its origins in the range of mountains that protects the valley from hard climate conditions and generates this microclimate, unique in the region –the Serra de Prada, with its highest point, El Cogulló at 1655m, as a part of the Pyrenees.

L’AULIVA  del Solà d’Ares

Ampolla oliLa finca Els Vinyets és on es troben les antigues oliveres i d’on obtenim les olives, al Pirineu català; de fet l’últim poble en direcció nord apta per aquest tipus de cultiu, doncs gaudeix a la localitat d’Organyà, d’un microclima particular, dies molt calorosos a l’estiu i frescos durant la nit, la qual cosa genera una continentalitat que dóna lloc al desenvolupament d’aromes molt particulars i fresques en les olives. A més, la vall està orientada de ponent a llevant i això li dóna molta lluminositat, necessària per a la maduració. Les oliveres estan plantades en costers de més de 30% de pendent orientades al sud, la qual cosa fa que les gelades d’hivern quedin restringides al centre de la vall, mentre que els costers situats a uns 900-1000m d’altitud i sota els efectes de la inversió tèrmica fa que tinguin lloc gelades a la vall però no en les zones més altres. Sense anar més lluny, la presència del riu Segre, que neix als Pirineus i more a l’Ebre, fa que la zona quedi protegida per aquest microclima tant particular. Varem escollir el nom de L’Auliva per ser la pronunciació local de ‘l’oliva’, com a tret característic del nostre dialecte.

L’aroma intensa d’oliva madura amb notes verdoses i que dóna pas a un gust dolçament amarg, ens deixa en el paladar una harmonia perfecta per rebre un bon àpat. Hem elaborat aquest oli a partir de la varietat arbequina. La collita es fa al 50% del verol del fruit. Això fa que presenti un bon equilibri entre picant, amarg i dolç  que proporciona sensacions molt agradables en  boca. Recomanem aquest oli per a tot tipus d’acompanyaments i salses però sobretot per acompanyar plats elegants.

L’AULIVA  del Solà d’Ares

El Solà d’Ares оливковое масло немного сад органических выращиваемых проект, основанный на браке между землей и, в то же время, будучи абсолютно уважительно с окружающей средой. Мой дед купил старую Olivar, участок земли используются для выращивания оливковых деревьев нефть, шестьдесят лет назад, после того, как отказались на протяжении стольких лет. Моя семья и я продолжал растут оливковые деревья и поднимая оливки каждую осень, чтобы сделать эту превосходную ручной оливкового масла. Это оливковое масло с любовью нажатии из сертифицированных органических оливки Arbequina, ручной собирают из этого 150-летнего дерева в деревенском горах Испании Пиренеях. С органическим сельским хозяйством, мы хотим дать этому продукту лучшее выражение терруара, и так с этими идеями, Эль Solà d’Арес предоставляет вам с этим особое сословие органическое оливковое масло.
Название оливкового масла имеет свои истоки в диапазоне от гор, которые защищают долину от жестких климатических условиях и создает это микроклимат, уникальным в регионе-Серра-де Прада, его наивысшая точка, Эль Cogulló на 1655m, как часть на Пиренеи.

L’AULIVA  del Solà d’Ares

El Solà d’Ares huile d’olive est un petit projet de verger biologique d’élevage basé sur un mariage entre la terre et, en même temps, en étant tout à fait respectueux de l’environnement. Mon grand-père a acheté la vieille Olivar, la parcelle de terrain utilisé pour cultiver des arbres d’huile d’olive, il y a soixante ans, après avoir été abandonné pendant de nombreuses années. Ma famille et moi avons continué de grandir des oliviers et de ramasser à la main les olives chaque automne pour faire de cette superbe huile d’olive . Cette huile d’olive est affectueusement pressé à partir des olives bio certifiésd’ Arbequina, récolté à la main à partir de ces 150 ans de vieux arbres et rustiques montagnes des Pyrénées de l’Espagne. Avec une agriculture biologique, nous voulons donner à ce produit la meilleure expression du terroir, et donc avec ces idées, El Solà d’Ares vous fournit d’un huile d’olive biologique particulière.
Le nom de l’huile d’olive a ses origines dans la chaîne de montagnes qui protège la vallée de conditions climatiques difficiles et génère cette microclimat, unique dans la région de la Serra de Prada, avec son point culminant, El Cogulló à 1655m, dans le cadre des Pyrénées.

L’AULIVA  del Solà d’Ares

エルSOLA D’ARESアレスオリーブオイルは、環境との絶対に尊重されて、少しの果樹園有機養殖土地間の結婚に基づいてプロジェクトや、同時にある。私の祖父は非常に多くの年のために放棄された後、60年前の古いオリ、オリーブオイルの木を成長させるために使用される土地を、買った。私の家族と私は、オリーブの木が育って、この見事な手作りのオリーブオイルを作るオリーブごとに秋を拾って続けてきました。このオリーブオイルは、愛情を込めてオーガニックArbequinaオリーブ、スペインの素朴なピレネー山脈では、この150歳の木から手で収穫されたから押される。有機農業では、我々はこれらのアイデアでそう、この製品のテロワールを最大限に表現を与える、としたい、エルSOLA D’アレスは、この特別な不動産オーガニックオリーブオイルを提供します。
オリーブオイルの名前が一部として、1655メートルで、その最高点、エルCogullóと地域セラ·デ·プラダでユニークなハード気候条件から谷を保護し、この微気候を生成し、山の範囲で、その起源を持っていますピレネー山脈の。

The Olivar

DSC_1499The grove grows 150 years old olive trees, located in the north of Spain, in the Catalan Pyrenees region. The olive trees are planted in a more than 30% south-facing slope at about 900-1000m of altitude,  which makes winter frosts be restricted to the center of the valley,  under the effects of thermal inversion. Additionally, the presence of the Segre river, which rises in the Pyrenees and dies in the Ebro, makes this area be protected by a particular microclimate. Such sun-exposing and altitude situations, allows the olives to ripen and give a very low oleic acidity.

 

 

Tasting notes

Its intense fruity and sweet aromas, combined with some bitterness on the palate, give to this olive oil the perfect harmony to be combined with salads, dressing and generally speaking with a good meal. We made ​​this oil from Arbequina. Harvest is 50% of the fruit veraison. This does provide a good balance between spicy, sour and sweet that gives pleasant sensations in the mouth. Complex, rich, nutty in character – and absolutely delicious. Additionally, Arbequina olives give a big flavor potential and health proprieties.

According to European law (EC) No 702/2007, this is a category of extra virgin olive oil.

L'Auliva_NComposition

Variety

Arbequina

Oleic Acidity (%)

0,22

Peroxides (meq/Kg)

5,6

K 270

0,11

K 232

1,56

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A <span>%d</span> blogueros les gusta esto: